Parket bij de Hoge Raad, 03-06-2014 / 12/05706


ECLIECLI:NL:PHR:2014:1524
Datum03-06-2014
InhoudsindicatieVermogensdelicten en oplegging TBS. Art. 37a.1 aanhef en onder 2 jo art. 37b.1 Sr. Criterium algemene veiligheid van goederen. Het Hof heeft miskend dat gelet op doel en strekking van de maatregel moet worden aangenomen dat voor toepassing van de maatregel wegens ernstig gevaar voor de algemene veiligheid van goederen a.b.i. art. 37a en 37b Sr meer is vereist dan ernstig gevaar voor het aantasten van het ongestoorde bezit van goederen van willekeurige derden. Daarbij valt te denken aan gevallen waarin vermogensdelicten die geen fysieke aantasting van goederen tot gevolg hebben, de algemene veiligheid van personen ernstig in gevaar kunnen brengen, zoals bij diefstal met geweld of afpersing. CAG: anders.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD2578 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BG1645 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AU7080 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2000:AA6376 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:2754 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARN:2012:BX7363
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:2754 ★★