Parket bij de Hoge Raad, 05-09-2014 / 13/04002


ECLIECLI:NL:PHR:2014:1742
Datum05-09-2014
InhoudsindicatieArt. 81 lid 1 RO. Koop viool. Non-conformiteit. Vorderingen tot ongedaanmaking. Beroep op (buitengerechtelijke) ontbinding in inleidende dagvaarding? Uitleg lichaam en petitum dagvaarding. Waardering getuigen- en deskundigenbewijs.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BC4959 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:2989
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2013:1052
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:2989