Parket bij de Hoge Raad, 10-10-2014 / 13/05530


ECLIECLI:NL:PHR:2014:1858
Datum10-10-2014
InhoudsindicatieArt. 81 lid 1 RO. (Appel)procesrecht. Art. 226 Rv, schorsing procedure wegens verlies hoedanigheid advocaat; behandelend of procesadvocaat? Verval van instantie, art. 251 Rv, art. 2.21 Landelijk procesreglement gerechtshoven. Recht op pleidooi? Art. 134, 353 lid 1 Rv.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AZ0758 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AU6519 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BT2915 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BQ1774 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BU7255 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:146 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:3522
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:3522