Parket bij de Hoge Raad, 09-09-2014 / 12/03548


ECLIECLI:NL:PHR:2014:1939
Datum09-09-2014
InhoudsindicatieBewijsklacht opzet op het medeplegen van het na de poging tot diefstal toegepaste geweld faalt. N.a.v. CAG overweegt de HR nog het volgende. Niet alleen de delictsomschrijving, maar in het concrete geval ook de tll. bepaalt waarop het opzet van de verdachte moet zijn gericht. Dat is niet anders ingeval medeplegen is tenlastegelegd. I.c. moet daarom uit de bewijsmotivering kunnen volgen dat het opzet van de verdachte was gericht op onder meer het (kennelijk tezamen en in vereniging met anderen) plegen van geweld en/of bedreiging met geweld welk geweld en/of welke bedreiging met geweld bestond uit het met een wapen afvuren van kogels op die [persoon], hetgeen het geval is.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BI4736 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:AZ5713 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BY0267 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BO6365 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:3099 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BR2220 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BU3997 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:AZ2105 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BG2139
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:3099 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2015:5390
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2015:1357