Parket bij de Hoge Raad, 04-11-2014 / 13/02062


ECLIECLI:NL:PHR:2014:2131
Datum04-11-2014
InhoudsindicatieWitwassen en hawala-bankieren. s Hofs oordeel dat de geldbedragen die verdachte en zijn mededader i.h.k.v. het bedrijf van geldtransactiekantoor zonder vergunning voorhanden hebben gehad en hebben overgedragen daarmee uit misdrijf afkomstig zijn, getuigt van een onjuiste rechtsopvatting. Vermogensbestanddelen kunnen immers i.b. slechts worden aangemerkt als afkomstig () uit enig misdrijf i.d.z.v. art. 420 quater Sr indien zij afkomstig zijn uit een misdrijf gepleegd voorafgaand aan het voorhanden hebben en het overdragen daarvan, terwijl de bewezenverklaring kennelijk niet ziet op de mogelijke opbrengst of verdiensten van het zonder vergunning voeren van een geldtransactiekantoor (vgl. ECLI:NL:HR:2014:3044).
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD2578 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:3380 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:3044 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2008:BD2799 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2008:BC9951 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:3380 ★★★★