Parket bij de Hoge Raad, 07-10-2014 / 13/05280


ECLIECLI:NL:PHR:2014:2212
Datum07-10-2014
InhoudsindicatieOverschrijding redelijke termijn. De benodigde voortvarendheid bij betekening verstekmededeling, art. 366 Sv. HR herhaalt ECLI:NL:HR:2008:BD2578, NJ 2008/358, rov. 3.19. Het middel is gegrond nu niet blijkt dat binnen een jaar na de uitspraak van het Hof op de wijze a.b.i. genoemd arrest een verstekmededeling is betekend. Dit moet leiden tot vermindering van de aan de verdachte opgelegde gevangenisstraf.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD2578 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:138 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AV6209 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BM3638 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:3475 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2003:AF1978 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:3475 ★★