Parket bij de Hoge Raad, 21-11-2014 / 14/00219


ECLIECLI:NL:PHR:2014:2242
Datum21-11-2014
InhoudsindicatieBestuurdersaansprakelijkheid. Slagende klachten tegen oordeel dat (indirect) bestuurder geen persoonlijk ernstig verwijt kan worden gemaakt ter zake van na faillissementsaanvraag aan bank verstrekte betalingsopdrachten. Onbekendheid (indirect) bestuurder met terugwerkende kracht faillissement kan mede van belang zijn. Stelplicht terzake. (Samenhang met HR 23 maart 2012, ECLI:NL:HR:2012:BV0614, NJ 2012/421)
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BC4959 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AZ0758 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:2627 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:2628 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BX5881 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BV0614 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:499 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BO9577 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:2389
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2013:BZ5614
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2013:6712
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:499 ★★★