Parket bij de Hoge Raad, 05-12-2014 / 14/00725


ECLIECLI:NL:PHR:2014:2277
Datum05-12-2014
InhoudsindicatieArt. 81 lid 1 RO. Arbeidsrecht. Invoering salary-freeze in afwijking van CAO. Mocht werkgever aannemen dat werknemers, door niet te protesteren, welbewust met desbetreffende maatregel hebben ingestemd? HR 12 februari 2010, ECLI:NL:HR:2010:BK3570.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BK3570 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BL5262 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2000:AA4732 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:BB5616 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:305 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:305 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:798
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:797