Parket bij de Hoge Raad, 19-12-2014 / 14/02416, 14/02686


ECLIECLI:NL:PHR:2014:2347
Datum19-12-2014
InhoudsindicatieZaken 14/02416 en 14/02686 In deze zaken hebben beide partijen cassatieberoep ingesteld. Zij zijn inhoudelijk gelijk aan elkaar. Naast de door de Staat ook hier opgeworpen vragen welk bewijsmateriaal wils(on)afhankelijk is en welke rechter daarover gaat, worden door de belanghebbenden in deze zaken de volgende zes vragen opgeworpen: 1. Treedt de inspecteur of de Staat op als eisende partij ex art. 52a(4) AWR? 2. Is nakoming van het bevel onmogelijk (geworden)? 3. Heeft de Staat een spoedeisend belang? 4. Bestaat de gegevensverstrekkingsplicht ex art. 47 AWR nog als de bewaartermijn voor administratieplichtigen al is verstreken? 5. Staat HR BNB 1988/160 (ook) voor heffingsdoeleinden in de weg aan informatievorderingen ex art. 47 AWR als reeds aanslagen onder de belastingrechter zijn? 6. Welke rechter bepaalt of het gevorderde materiaal gebruikt mag worden in die lopende belastingprocedures?
Recht.nl artikelInformatieverplichtingen belastingplichtigen: gelijkheid der wapenen? (07-04-2015)
In 1988 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat zodra een fiscale zaak onder de rechter is, sprake moet zijn van gelijke partijen. Dat betekent dat de inspecteur niet langer bevoegd is om ten bewijze van zijn eigen standpunt buiten de rechter om informatie af te dwingen van de belastingplichtige. Met de talrijke 'zwartspaarder-zaken' is dit vraagstuk weer zeer actueel.
> Informatieverplichtingen belastingplichtigen: gelijkheid der wapenen sinds 1988 (Vanessa Huygen van Dyck, Jaeger Advocaten)
> ECLI:NL:HR:1988:ZC3761 (Jaeger Advocaten)
TijdschriftartikelParket bij de Hoge Raad 19-12-2014 (met noot)
M.J.A. Castelijn
NTFR 2015/728
Uitsluiting van fiscaalrechtelijke gebruik in lopende belastingprocedures van afgedwongen informatie.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BN6324 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BH3079 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BA8179 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BC1962 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BY5321 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BZ3640 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2002:AE3437 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:63 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2002:AE4553 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BY5322 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:2144 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:1042 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2001:AB2314 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:1016 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:713 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AU5471 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:1130 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BL0666 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AV1141 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2001:AB2391 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:1998:AA2337 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:161 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BL0004 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:21 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BZ3640 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2014:500 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BU6501 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AW2093 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BU6515 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:121 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:120 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2013:1802 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2013:1801 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2013:5803
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:1130 ★★★★★