Parket bij de Hoge Raad, 19-12-2014 / 14/02417, 14/02692


ECLIECLI:NL:PHR:2014:2348
Datum19-12-2014
InhoudsindicatieZaken 14/02417 en 14/02692 In deze zaken hebben beide partijen cassatieberoep ingesteld. Zij zijn inhoudelijk gelijk aan elkaar. Naast de door de Staat ook hier opgeworpen vragen welk bewijsmateriaal wils(on)afhankelijk is en welke rechter daarover gaat, worden door de belanghebbenden in deze zaken de volgende zes vragen opgeworpen: 1. Treedt de inspecteur of de Staat op als eisende partij ex art. 52a(4) AWR? 2. Is nakoming van het bevel onmogelijk (geworden)? 3. Heeft de Staat een spoedeisend belang? 4. Bestaat de gegevensverstrekkingsplicht ex art. 47 AWR nog als de bewaartermijn voor administratieplichtigen al is verstreken? 5. Staat HR BNB 1988/160 (ook) voor heffingsdoeleinden in de weg aan informatievorderingen ex art. 47 AWR als reeds aanslagen onder de belastingrechter zijn? 6. Welke rechter bepaalt of het gevorderde materiaal gebruikt mag worden in die lopende belastingprocedures?
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BN6324 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BH3079 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BA8179 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BC1962 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BY5321 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BZ3640 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2002:AE3437 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:63 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2002:AE4553 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BY5322 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:2144 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:1042 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2001:AB2314 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:1016 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:713 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AU5471 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BL0666 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AV1141 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2001:AB2391 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:1141 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:1998:AA2337 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:161 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BL0004 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:21 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BU6494 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AW2093 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2014:499 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2013:2452 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:116
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2013:BZ9607
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:1141 ★★★★