Parket bij de Hoge Raad, 04-11-2014 / 13/00300


ECLIECLI:NL:PHR:2014:2447
Datum04-11-2014
InhoudsindicatieVormverzuim. Art. 359a Sv. HR verwijst naar ECLI:NL:HR:2013:BY5321. De doorzoeking van de woning van verdachte heeft plaatsgevonden zonder voorafgaande machtiging van de RC dan wel toestemming van de verdachte. Na de doorzoeking en inbeslagneming van de blackberry heeft de verdachte alsnog toestemming tot doorzoeking van de woning gegeven. s Hofs oordeel dat de omstandigheid dat de doorzoeking onrechtmatig is geweest niet een zodanig ernstig vormverzuim oplevert dat dit moet leiden tot uitsluiting van het bewijs, geeft geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting en is niet onbegrijpelijk, in aanmerking genomen dat het gevoerde verweer omtrent de ernst van het verzuim en het daardoor veroorzaakte nadeel niet meer inhoudt dan dat sprake is van een ernstige schending van een strafvorderlijke waarborg. CAG: anders.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD2578 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2004:AM2533 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BH3079 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BY5321 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BL5629 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BH8889 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BZ5960 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AU5471 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:AZ8795 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:CA2547 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:BA5632 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2009:BK4063 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:4 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:4 ★★