Parket bij de Hoge Raad, 04-11-2014 / 13/05328


ECLIECLI:NL:PHR:2014:2552
Datum04-11-2014
InhoudsindicatieBewezenverklaring van zowel schuldheling als schuldwitwassen. Samenloop. Overwegingen van de HR over de combinatie van heling en witwassen aan de hand van de wetsgeschiedenis. Gelet daarop en in aanmerking genomen dat uit de bewezenverklaringen en de door het Hof gebezigde bewijsvoering volgt dat het bij de heling en het witwassen van de sieraden afkomstig uit een op 25 oktober 2010 gepleegde overval gaat om een uit het oogpunt van tijd, plaats, gedragingen en voorwerpen identiek feitencomplex, is niet z.m. begrijpelijk dat het Hof dit helen en witwassen als meerdaadse, en niet als eendaadse samenloop heeft aangemerkt. In zoverre slagen de middelen. Dit behoeft echter niet tot cassatie te leiden, nu, gelet op de i.g.v. toepassing van art. 55.1 Sr resp. 57.1 Sr toepasselijke strafmaxima en de i.c. opgelegde straf het belang van de verdachte bij zijn cassatieberoep niet evident is. De schriftuur bevat evenwel niet de in ECLI:NL:HR:2012:BX0146, rov. 2.6.2 bedoelde, in zo een geval vereiste toelichting m.b.t. het belang bij het ingestelde cassatieberoep en het - rechtens te respecteren - belang bij vernietiging van de bestreden uitspraak en een nieuwe feitelijke behandeling van de zaak. Conclusie AG: anders.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD2578 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BM4440 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BX0146 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:702 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:2913 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:716 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:501 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BV7017 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:501 ★★★★★