Parket bij de Hoge Raad, 11-02-2014 / 12/01780


ECLIECLI:NL:PHR:2014:276
Datum11-02-2014
InhoudsindicatieArt. 359a Sv. Verwerping verweer strekkende tot bewijsuitsluiting p-v identiteit en stemherkenning. Het Hof heeft door het verweer te verwerpen o.g.v. de omstandigheid dat de in het p-v gerelateerde bevinding van verbalisanten niet de inhoud van de verklaringen van verdachte betreft noch kan worden aangemerkt als bewijsmateriaal dat is verkregen als rechtstreeks gevolg van de verklaringen van verdachte afgelegd tijdens die verhoren, niet blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BH3079 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BZ8166 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:916
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:916