Parket bij de Hoge Raad, 02-12-2014 / 13/05936


ECLIECLI:NL:PHR:2014:2763
Datum02-12-2014
InhoudsindicatieSalduz. Door verdachte afgelegde verklaring tijdens doorzoeking woning. Art. 125.1 Sv en art. 99.2 Sv. s Hofs oordeel dat de door de R-C op de voet van art. 125.1 Sv getroffen maatregelen weliswaar de bewegingsvrijheid van verdachte in zijn woning hebben beperkt, maar dat die maatregelen niet meebrachten dat verdachte zich in een met een aanhouding vergelijkbare situatie heeft bevonden is niet onbegrijpelijk. Op grond hiervan heeft het Hof geoordeeld dat de regels uit ECLI:NL:HR:2009:BH3079 niet gelden en het p-v van bevindingen van de verbalisant voor het bewijs kan worden gebruikt. Dat oordeel geeft niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting en het is ook niet onbegrijpelijk. CAG:anders.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BH3079 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BY5321 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BN7727 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:770 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BU6908 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BW9264 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BY7892 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BW6864 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:846 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:543 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2010:BN7727 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:249
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:543 ★★