Parket bij de Hoge Raad, 25-03-2014 / 12/01494


ECLIECLI:NL:PHR:2014:359
Datum25-03-2014
InhoudsindicatieArt. 359.2 Sv, uos. Hetgeen door de raadsman ttz. in h.b. is aangevoerd m.b.t. de betrouwbaarheid van de verklaringen van X kan bezwaarlijk anders worden verstaan dan als een standpunt dat duidelijk, door argumenten geschraagd en voorzien van een ondubbelzinnige conclusie ten overstaan van het Hof naar voren is gebracht. Het Hof is in zijn arrest van dit uitdrukkelijk onderbouwde standpunt afgeweken door een van die verklaringen van X voor het bewijsmiddel te gebruiken, maar heeft, in strijd met art. 359.2 tweede volzin Sv niet in het bijzonder de redenen opgegeven die daartoe hebben geleid. Dat verzuim heeft ingevolge art. 359.8 Sv nietigheid tot gevolg.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD2578 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BZ1890 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:476 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:238 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BL1493 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AY8961 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:1094 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:AZ9353 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BN8383 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BJ2725 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BG3533 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BT1780 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BQ6573 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BN0035 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BM3637 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:CA3508
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:1094 ★★★★