Parket bij de Hoge Raad, 06-06-2014 / 13/02200


ECLIECLI:NL:PHR:2014:527
Datum06-06-2014
InhoudsindicatieArt. 81 lid 1 RO. Aansprakelijkheid voor ondeugdelijke advisering. Zorg van goed opdrachtnemer, art. 7:401 BW. Waarschuwingsplicht professioneel adviseur voor aan financieringsconstructie en zekerheden verbonden risicos. Geen beroep op exoneratiebeding; grove onzorgvuldigheid.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BH2815 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BY4600 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BC2793 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:CA1725 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AU5663 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AR7435 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD2984 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2004:AO6913 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BY6759 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BP9994 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2004:AP1664 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:CA1725 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:BA7627 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2007:BA7627 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:2626 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2008:BD2984 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BX8442
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BX8442
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:2626 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:253
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:430