Parket bij de Hoge Raad, 15-04-2014 / 13/04715


ECLIECLI:NL:PHR:2014:547
Datum15-04-2014
InhoudsindicatieOM-cassatie. Bewijsuitsluiting wegens het ontbreken van de mogelijkheid van een contra-expertise. Het oordeel van het Hof dat het door X opgestelde rapport alsmede de daarover afgelegde verklaringen en het door Y uitgebrachte rapport moeten worden aangemerkt als resultaten van het onderzoek die door het verzuim zijn verkregen a.b.i. art. 359a.1.b Sv is ontoereikend gemotiveerd, nu de omstandigheid dat a.g.v. enig verzuim het voor het verrichten van een tegenonderzoek bestemde materiaal in het ongerede is geraakt, niet meebrengt dat de verkrijging van voornoemd bewijsmateriaal als resultaat van dat in het ongerede raken en reeds op die grond als onrechtmatig moet worden aangemerkt. Tegen deze achtergrond is s Hofs oordeel dat met het vernietigen (of anderszins in het ongerede geraakt zijn) van alle monsters een inbreuk [is] gemaakt op een fundamenteel element van verdachtes recht op een eerlijk proces a.b.i. art. 6.1 EVRM, meer i.h.b. van het daarin vervatte beginsel van equality of arms niet z.m. begrijpelijk.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BH3079 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BY5321 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BL5629 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BH8889 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BM6673 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AR7228 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AU5471 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:1451 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BY5322 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BZ7150 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2003:AF5370 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BZ3886 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BX6767 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:AZ8803 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2013:BZ8257 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BK1617 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD1715 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BZ7150 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BP8821 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBROE:2009:BK5936
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2004:AR3267
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:1451 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:682
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:843
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:833
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:832
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2016:1848