Parket bij de Hoge Raad, 20-06-2014 / 13/03364


ECLIECLI:NL:PHR:2014:705
Datum20-06-2014
InhoudsindicatieOnrechtmatige daad. Wet financieel toezicht. Deconfiture DSB Bank; AFM aansprakelijk wegens tekortschieten als toezichthouder? Stelsel (financieel) gedragstoezicht, beleids- en beoordelingsvrijheid toezichthouder bij uitoefening wettelijke bevoegdheden, marginale toetsing (HR 13 oktober 2006, ECLI:NL:HR:2006:AW2077, NJ 2008/527). Toezicht mede ter bescherming vermogensbelang (toekomstige) cliŽnten tegen gevaar van deconfiture, toezichthoudersdilemma. Informatievoorziening DSB met betrekking tot depositos met achterstelling, ernst overtreding art. 4:19 en 4:20 Wft.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AW2077 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:3349 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2011:BQ9755 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2013:BZ5509 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2011:BQ0921
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:3349 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2015:1850