Parket bij de Hoge Raad, 19-05-2015 / 13/02182


ECLIECLI:NL:PHR:2015:1004
Datum19-05-2015
InhoudsindicatiePalm Invest. Strafbaarheid bewezenverklaarde. Art. 5:2 Wet op het financieel toezicht (Wft) en art. 1 sub 2 WED. In de periode van 1 aug tot 1 juli 2011 ontbrak in art. 1 sub 2 WED een verwijzing naar art. 5:2 Wft. De klacht stuit af op art. XII van de Wet wijziging boetestelsel financiŽle wetgeving, nu het overeenkomstig de tll bewezenverklaarde feit betrekking heeft op gedragingen die zijn gepleegd in de periode van 1 nov 2005 tot eind nov 2006, welke gedragingen o.g.v. het toen geldende art. 3.1 Wet toezicht effectenverkeer 1995 strafbaar waren.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD2578 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BP6878 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BW3751 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AV1141 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AX1662 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BZ3257 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AT7546 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:1785
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:1785