Parket bij de Hoge Raad, 19-05-2015 / 13/03675


ECLIECLI:NL:PHR:2015:1264
Datum19-05-2015
InhoudsindicatieRioolputmoord / kofferbakmoord. 1. Overschrijding redelijke termijn in appel. 2. Vordering b.p. shockschade. 3. Vordering b.p. wettelijke rente. Ad 1. Hof heeft ten onrechte als uitgangspunt genomen dat de behandeling in hb binnen twee jaren behoort te zijn afgerond nu verdachte gedetineerd was. De HR doet de zaak om doelmatigheidsredenen zelf af. Ad 2. Voor vergoeding van zog. shockschade is gelet op ECLI:NL:HR:2002:AD5356 vereist dat het bestaan van geestelijk letsel waardoor iemand in zijn persoon is aangetast in rechte kan worden vastgesteld, hetgeen i.h.a. slechts het geval zal zijn indien sprake is van een in de psychiatrie erkend ziektebeeld. Het Hof heeft niet blijk gegeven te hebben onderzocht of i.c. aan dat vereiste is voldaan, terwijl dit uit de overgelegde brief van de psychiater niet zonder meer kan worden afgeleid. De HR verklaart om doelmatigheidsredenen zelf de b.p. n-o. Ad 3. Nu niet blijkt dat de b.p. vergoeding van wettelijke rente heeft gevorderd heeft het Hof ten onrechte beslist dat die rente vergoed moet worden (vgl. ECLI:NL:HR:2000:AA4262)
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD2578 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:3474 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2002:AD5356 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:963 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BI8583 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:713 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BZ5960 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BG7762 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2000:AA5802 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:883 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BY4837 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:BA5624 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:2652 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:AZ5670 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2000:AA4262 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:202 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:528 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BT6254 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:535 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:547 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:2858 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:122 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:48 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:3289 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:3147 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:204 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AU5435 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:59 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:357 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2010:BK3377 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BK3377 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:1934 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:3101 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BH2787 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2009:BH2787
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:2858 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:947