Parket bij de Hoge Raad, 26-05-2015 / 14/05531


ECLIECLI:NL:PHR:2015:1401
Datum26-05-2015
InhoudsindicatieOpgave bewijsmiddelen. Art. 359.3 Sv. De raadsvrouwe van vd heeft in h.b. vrijspraak bepleit t.a.v. feit 2 en 5. Uit de bewoordingen van art. 359.3 Sv volgt dat deze bepaling geen toepassing kan vinden indien namens de vd ttz. vrijspraak is bepleit. Het Hof heeft wat betreft voormelde bewezenverklaringen ten onrechte volstaan met een opgave van bewijsmiddelen. Het slagen van de middelen behoeft in dit geval evenwel niet tot cassatie te leiden wegens gebrek aan voldoende belang van vd bij vernietiging van de bestreden uitspraak op dit punt en verwijzing. Zonder nadere toelichting, die in de schriftuur niet is gegeven, valt niet in te zien welk rechtens te respecteren belang vd, die m.b.t. deze feiten ttz. in h.b. een stellige en ondubbelzinnige bekentenis heeft afgelegd, heeft bij het alsnog weergeven van de inhoud van de desbetreffende, met nauwkeurigheid aangeduide, p-vs van aangifte en van sporenonderzoek, waarvan de korte inhoud hem ttz. in h.b. is voorgehouden.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD2578 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BK2880 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AX5776 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AY8901 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BH3686 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:10 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AV1146 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BZ6625 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BY0102 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BJ3297 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BK3501 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:1277 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BZ5956 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BR2053 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BQ3158 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:2685 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:354 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:2460 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:2773 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BN7754 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:1580
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BR2215
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:AZ6126
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:2460 ★★