Parket bij de Hoge Raad, 01-09-2015 / 14/03037


ECLIECLI:NL:PHR:2015:1929
Datum01-09-2015
Inhoudsindicatie1. Redelijke termijn. Oordeel feitenrechter m.b.t. overschrijding in cassatie vr terugwijzing. Indien de HR een klacht inzake de overschrijding van de redelijke termijn onbesproken heeft gelaten op de grond dat de bestreden uitspraak (gedeeltelijk) wordt vernietigd en de zaak wordt teruggewezen, is de rechter na terugwijzing niet gehouden de overschrijding van de redelijke termijn te compenseren door de op te leggen straf te verminderen met het percentage waarmee de HR als feitenrechter de in laatste feitelijke instantie opgelegde straf zou hebben verminderd. Het rechtsgevolg dat het Hof aan de overschrijding van de redelijke termijn heeft verbonden kan slechts op zijn begrijpelijkheid worden getoetst. Bij het bepalen van het rechtsgevolg kan het Hof rekening houden met een voortvarende behandeling van de zaak na terug- of verwijzing . Het oordeel van het Hof dat de gevangenisstraf met drie maanden moet worden verminderd is niet onbegrijpelijk. CAG: anders. 2. Art. 353.1 Sv. Beslag. De klacht dat het Hof heeft verzuimd te beslissen over het beslag kan niet tot cassatie leiden gelet op ECLI:NL:HR:2012:BX0146.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD2578 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BX0146 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BY4837 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:3166 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BO5819 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:884 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BX4994 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:3166 ★★★