Parket bij de Hoge Raad, 29-09-2015 / 14/01680


ECLIECLI:NL:PHR:2015:1996
Datum29-09-2015
InhoudsindicatieSalduz. HR scherpt de regels betreffende het recht op rechtsbijstand aan: verdachte heeft recht op bijstand van een raadsman tijdens zijn eerste verhoor, alsmede de daarop volgende verhoren door de politie, behoudens bij het bestaan van dwingende redenen om dat recht te beperken. HR gaat in op de rechtsgevolgen van het niet naleven van deze regel en gaat ervan uit dat m.i.v. 1 maart 2016 toepassing zal worden gegeven aan de regel dat een verdachte recht heeft op rechtsbijstand tijdens zijn verhoor door de politie.
Recht.nl artikelAdvocaat bij politieverhoor: Straatsburg of Luxemburg? (06-10-2015)
A-G Knigge concludeerde dat de Hoge Raad het HvJ EU in Luxemburg prejudiciŽle vragen moet stellen of een verdachte aan artikel 6 EVRM het recht op bijstand van een advocaat bij het politieverhoor kan ontlenen. Als we dit goed tot ons laten doordringen, dan zijn de implicaties verstrekkend.
> Straatsburg of Luxemburg? (Taru Spronken, NJB.nl)
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BH3079 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:3608 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:770 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:3608 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:1233 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2015:5177
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:594
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:2710