Parket bij de Hoge Raad, 15-09-2015 / 14/00990


ECLIECLI:NL:PHR:2015:2053
Datum15-09-2015
InhoudsindicatieProfijtontneming. Begrijpelijkheid van het door het Hof aan de vastgestelde overschrijding van de redelijke termijn verbonden rechtsgevolg. HR stelt ECLI:NL:HR:2008:BD2578, NJ 2008/358, rov. 3.7 m.b.t. de toetsingsruimte in cassatie voorop. Het Hof heeft vastgesteld dat de redelijke termijn in drie gedingfasen aanzienlijk is overschreden en dat geen bijz. omst. aanwezig zijn die een zo langdurig tijdsverloop rechtvaardigen. Het heeft geoordeeld dat hieraan als rechtsgevolg moet worden verbonden dat het door de betrokkene aan de Staat te betalen bedrag van bijna 5 miljoen euro met 10.000,- dient te worden gematigd. Dat oordeel is in het licht van genoemd arrest niet onbegrijpelijk en behoefde geen nadere motivering.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD2578 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BY4837 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:296 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BL1454 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BT6254 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:3025 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BU4206 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:2849 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BE9808 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:891 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:3025 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:1165