Parket bij de Hoge Raad, 22-09-2015 / 13/05512


ECLIECLI:NL:PHR:2015:2382
Datum22-09-2015
Inhoudsindicatie1. Vordering b.p., 2. schadevergoedingsmaatregel en draagkracht, 3. inzendtermijn. Ad 1. Het oordeel van het Hof dat de vorderingen (gedeeltelijk) kunnen worden toegewezen is niet onbegrijpelijk en behoeft, in het licht van hetgeen namens de verdachte is aangevoerd, geen nadere motivering. Het oordeel dat deze vorderingen niet zijn betwist, waarmee het Hof kennelijk tot uitdrukking heeft gebracht dat de vorderingen onvoldoende gemotiveerd zijn betwist, is evenmin onbegrijpelijk. Ad 2. Het kennelijke oordeel dat het door de verdediging aangevoerde niet leidt tot de conclusie dat de verdachte in een zodanig uitzonderlijke situatie verkeert wat betreft zijn draagkracht dat moet worden afgezien van het opleggen van de svm, getuigt niet van een onjuiste rechtsopvatting en is evenmin onbegrijpelijk. Ad 3. Strafvermindering wegens overschrijding van de inzendtermijn. Conclusie AG over 1: anders.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD2578 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:3694 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BH0180 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2004:AR2108 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:3694 ★★★★