Parket bij de Hoge Raad, 27-01-2015 / 13/06161


ECLIECLI:NL:PHR:2015:253
Datum27-01-2015
InhoudsindicatieProfijtontneming. Overschrijding inzendtermijn in h.b., voortvarende afdoening. s Hofs oordeel dat de redelijke termijn niet is overschreden omdat de overschrijding van de inzendtermijn door een bijzondere voortvarende behandeling van de zaak in h.b. is gecompenseerd, is zonder nadere motivering niet begrijpelijk, in aanmerking genomen dat de zaak in h.b. eerst bijna twee jaren en vijf maanden na het instellen van het hoger beroep is afgedaan. De HR doet om doelmatigheidsredenen de zaak zelf af.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD2578 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:296 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2001:AA9372 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:2849 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:714
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:714