Parket bij de Hoge Raad, 27-01-2015 / 13/06162


ECLIECLI:NL:PHR:2015:254
Datum27-01-2015
Inhoudsindicatie1. Gebruik van een niet-redengevend onderdeel van de verklaring van verdachte als bewijs. Dit leidt niet tot cassatie omdat de bewezenverklaring, indien voormeld onderdeel van de verklaring van verdachte wordt weggedacht, z.m. toereikend is gemotiveerd. 2. Overschrijding inzendtermijn in h.b., voortvarende afdoening. s Hofs oordeel dat de redelijke termijn niet is overschreden omdat de overschrijding van de inzendtermijn door een bijzondere voortvarende behandeling van de zaak in h.b. is gecompenseerd, is zonder nadere motivering niet begrijpelijk, in aanmerking genomen dat de zaak in h.b. eerst bijna twee jaren en vijf maanden na het instellen van het hoger beroep is afgedaan. De HR doet om doelmatigheidsredenen de zaak zelf af.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD2578 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:296 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:1167 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2001:AA9372 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:1176 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:715 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:2849 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:715 ★★★