Parket bij de Hoge Raad, 03-03-2015 / 13/02122


ECLIECLI:NL:PHR:2015:429
Datum03-03-2015
InhoudsindicatieProfijtontneming. Redelijke termijnoverschrijding in h.b. De bestreden uitspraak houdt niet een beslissing in op een namens verdachte gevoerd verweer m.b.t. de redelijke termijn. Gelet op de door de HR gegeven strafvermindering wegens de redelijke termijnoverschrijding in h.b. in de gelijktijdig berechte hoofdzaak, is er i.c. geen aanleiding om aan het oordeel dat de redelijke termijn is overschreden enig rechtsgevolg te verbinden.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD2578 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:946
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:946