Parket bij de Hoge Raad, 21-04-2015 / 14/02574


ECLIECLI:NL:PHR:2015:789
Datum21-04-2015
InhoudsindicatieArt. 285b Sr. Belaging. OM-cassatie tegen vrijspraak slaagt op twee punten. HR herhaalt toepasselijke overwegingen uit HR 12 maart 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ3626. 1. V.zv. het oordeel van het Hof steunt op de opvatting dat een in art. 285b Sr omschreven gedraging uitsluitend dan als inbreuk makend op de persoonlijke levenssfeer van een ander kan worden aangemerkt indien die ander voorafgaand aan die gedraging aan de verdachte kenbaar heeft gemaakt geen contact met hem te willen, getuigt dat oordeel van een onjuiste rechtsopvatting. 2. V.zv. het Hof slechts tot uitdrukking heeft willen brengen dat de omstandigheid dat betrokkenen aan de verdachte niet te kennen hebben gegeven dat zij geen contact met hem wilden hebben weliswaar van belang kan zijn bij de beantwoording van de vraag of sprake is van belaging a.b.i. art. 285b.1 Sr, is het oordeel van het Hof dat kennelijk enkel gelet op deze omstandigheid, een wederrechtelijke inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen niet is komen vast te staan zonder nadere motivering niet toereikend.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD2578 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BP0096 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2004:AO5710 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BZ3626 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:3095 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AU3495 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:533 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BL8642 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:1447 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BY4855 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BX1755 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:1447 ★★★