Parket bij de Hoge Raad, 12-05-2015 / 14/01438


ECLIECLI:NL:PHR:2015:964
Datum12-05-2015
InhoudsindicatieArt. 344 Sr. Art. 343 Sr. Noch de tekst van de wet, noch de wetsgeschiedenis biedt steun voor de aan het verweer in hoger beroep en aan het middel ten grondslag gelegde opvatting dat art. 344 Sr een specialis behelst van art. 343 Sr. s Hofs dienovereenkomstige oordeel is juist. Overige middelen: art. 81.1 RO.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:3474 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BH3079 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2004:AO9905 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BP6581 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BW9972 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BN7727 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BW9264 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BY7892 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:1756 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2006:AU9096 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:CA2555 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:543 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:3288 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2010:BN7727 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:541
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BW8766
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BV9976
Gerelateerd ECLI:NL:HR:1999:AA3802
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:1756 ★★★