Parket bij de Hoge Raad, 04-10-2016 / 15/03863


ECLIECLI:NL:PHR:2016:1157
Datum04-10-2016
InhoudsindicatieProfijtontneming. Overschrijding redelijke termijn na terugwijzing door HR. Vervolg op ECLI:NL:HR:2013:BY8357. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2008:BD2578 inhoudende dat het oordeel van de feitenrechter inzake de redelijke termijn in cassatie slechts in beperkte mate kan worden getoetst. Het hof heeft bij zijn oordeel over de overschrijding van de redelijke termijn kennelijk betrokken dat het o.t.t.z. na terugwijzing o.v.v. de verdediging is geschorst. Dit oordeel geeft niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting en is niet onbegrijpelijk. CAG: anders.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD2578 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BY8357 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:3025 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:2657
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:2657