Parket bij de Hoge Raad, 15-11-2016 / 14/05390


ECLIECLI:NL:PHR:2016:1307
Datum15-11-2016
InhoudsindicatieProfijtontneming. 1. Motivering schatting w.v.v., financieel rapport als b.m. 2. In mindering brengen vordering b.p. op schatting w.v.v. in geval van hoofdelijke veroordeling tot schadevergoeding aan b.p. in hoofdzaak, art. 36e.6 (oud) Sr en art. 36e.9 Sr. Ad 1. Hof heeft schatting w.v.v. gebaseerd op verschil tussen legale inkomsten van betrokkene en de door hem gedane uitgaven. Hof heeft voor het bewijs o.m. gebruik gemaakt van een financieel rapport, terwijl de daarin genoemde inkomsten en uitgaven zijn gebaseerd op het als b.m. gebezigde p-v van bevindingen inzake inkomsten en uitgaven van betrokkene. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2013:BV9087 m.b.t. motiveringsvoorschriften schatting w.v.v. en gevallen waarin schatting uitsluitend kan worden gebaseerd op inhoud financieel rapport. Gelet hierop heeft Hof schatting van bedrag aan legale inkomsten en schatting van bedrag aan verschillende uitgaven ontoereikend gemotiveerd, aangezien in bewijsvoering niet met voldoende nauwkeurigheid de b.m. zijn aangeduid waaraan de voor de vaststelling van die bedragen relevante gegevens zijn ontleend. Ad 2. Hof heeft op schatting w.v.v. een evenredig deel van het door betrokkene en zijn 3 medeveroordeelden aan de b.p.s te betalen bedrag in mindering gebracht. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2004:AR3021 m.b.t. art. 36e.6 (oud) en de mogelijkheid om in geval van hoofdelijke veroordeling tot schadevergoeding in hoofdzaak een deel van vordering b.p. in mindering te brengen. Middel steunt op opvatting dat wijziging van het voorschrift van thans art. 36e.9 Sr meebrengt dat, ook indien sprake is van hoofdelijke verbondenheid in de verplichting tot vergoeding van schade, het volledige bedrag van de vordering b.p. in mindering moet worden gebracht op het geschatte w.v.v. Die opvatting vindt geen steun in de tekst van de wet en de wetsgeschiedenis. Vervolg op ECLI:NL:HR:2013:BT6251.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD2578 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BV9087 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BT6251 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BU2056 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:3255 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BU3984 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BX8746 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:184 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:3257 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:8 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BT6374 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:2125 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:1163 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2004:AR3021 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BA7255 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BR0400 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:8 ★★★★