Parket bij de Hoge Raad, 17-06-2016 / 15/01948


ECLIECLI:NL:PHR:2016:532
Datum17-06-2016
InhoudsindicatieGoederenrecht, verjaring. Eigendomsverkrijging van perceel grond door bezitter te kwader trouw ingevolge verjaring; art. 3:105 lid 1 en 3:314 lid 2 BW. Objectieve maatstaf, kenbaarheid, ondubbelzinnigheid. Kenbaarheid van het bezit indien het perceel moeilijk begaanbaar of moeilijk toegankelijk is. Mogelijkheid dat voormalig eigenaar vordering uit onrechtmatige daad tegen nieuwe eigenaar heeft; schadevergoeding in natura (art. 6:103 BW); eigen schuld (art. 6:101 BW); verjaring van de schadevordering (art. 3:310 lid 1 BW).
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:309 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:2743 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BH1634 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD7601 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2004:AO6014 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:2463 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BJ7836 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BY6754 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BQ8086 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BW6744 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BW5324 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2015:42
Gerelateerd ECLI:NL:GHARN:2010:BO6315
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:309 ★★★★★