Parket bij de Hoge Raad, 17-06-2016 / 15/01151


ECLIECLI:NL:PHR:2016:533
Datum17-06-2016
InhoudsindicatieArt. 81 lid 1 RO. Pensioenrecht. Vervolg van HR 27 mei 2011, ECLI:NL:HR:2011:BQ0010, NJ 2011/258. Wet verplichte deelname in bedrijfstakpensioenfonds 2000. Hof beslist dat werkgeefster onder Fondsen voor Metaalindustrie valt, maar niet met terugwerkende kracht premies behoeft af te dragen.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BC4959 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BI8771 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BQ7064 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2002:AE2376 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2002:AE4366 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2003:AE8462 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BM9528 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BQ0010 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BT8462 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BP6601 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2004:AR8323 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2014:3989 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:6384 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2008:BG5735 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2002:AE9380 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:2170
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2013:CA3506
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2013:3727
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2009:BH2665
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2013:BZ3313
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2013:261
Gerelateerd ECLI:NL:GHLEE:2012:BX8634
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2012:BX6532
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2003:AF9130
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:2170
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:851