Parket bij de Hoge Raad, 29-03-2016 / 15/01218


ECLIECLI:NL:PHR:2016:568
Datum29-03-2016
InhoudsindicatieKlimop-zaak. Oud-notaris. 1. Valsheid in geschrift. Opzet. Art. 225 Sr. 2. Tll. Opgave feit. Artt. 261.1 Sv. en 1 en 9 Wet Mot. 3. Strafverzwarende omstandigheid. Art. 44 Sr. Ad 1. Gelet op de specifieke f&o van het onderhavige geval, heeft het Hof uit de bewijsvoering kunnen afleiden dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan het valselijk opmaken van de koopovereenkomst zoals onder 3 bewezenverklaard, alsmede dat verdachtes opzet daarop was gericht. Ad 2. s Hofs kennelijke oordeel dat de aanduiding ongebruikelijke transactie mede feitelijke betekenis heeft en dat de tll. wat betreft de opgave van het feit voldoet aan de eisen van art. 261.1 Sv geeft niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting en is niet onbegrijpelijk. Ad 3. Het Hof heeft ten onrechte art. 44 Sr in aanmerking genomen nu dit niet in de tll is opgenomen en door wettige bm is bewezen (vgl. voor art. 43a Sr ECLI:NL:HR:2012:BX6916). Dit behoeft evenwel niet tot cassatie te leiden wegens gebrek aan voldoende rechtens te respecteren belang, nu de opgelegde gevangenisstraf ruimschoots beneden het op de bewezenverklaarde feiten gestelde strafmaximum blijft.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD2578 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AY7805 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AU9353 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:264 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BI1171 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2002:AE8838 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BP2745 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:1392 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:1236 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BC8673 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:258 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BO6702 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:306 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:430 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BL7697 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2002:AD6981 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BX6916 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:3168 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2015:633 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:1392 ★★★★