Parket bij de Hoge Raad, 29-03-2016 / 15/01638


ECLIECLI:NL:PHR:2016:573
Datum29-03-2016
InhoudsindicatieKlimop-zaak. Redelijke termijn. Art. 6 EVRM. s Hofs oordeel dat de duur van de strafprocedure in eerste aanleg en hoger beroep onwenselijk, maar niet onredelijk is, is niet onbegrijpelijk en behoefde geen andere motivering. De omstandigheid dat in e.a. de behandeling van de zaak in aanzienlijke mate is vertraagd door de niet aan verdachte toe te rekenen omstandigheid dat de Rb is gewraakt, leidt niet tot een ander oordeel. De HR neemt daarbij in aanmerking dat het Hof heeft vastgesteld dat de zaak een complex karakter heeft, mede vanwege de tijd die de behandeling van verdachtes zaak ter terechtzitting als gevolg van de gelijktijdige berechting van diverse in dit megaproces terechtstaande verdachten, in beslag heeft genomen.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD2578 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:3474 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AU9130 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:1496 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BW9972 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2002:AE3728 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:9 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:379 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:3065 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BV9347 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:1394 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2015:632 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BP2675 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:1394 ★★