Parket bij de Hoge Raad, 28-06-2016 / 14/05086


ECLIECLI:NL:PHR:2016:791
Datum28-06-2016
InhoudsindicatieProfijtontneming. Geen rechtsgevolg verbonden aan overschrijding redelijke termijn in h.b. met ruim vijf jaren. s Hofs oordeel dat "na de eerdere beperking van de vordering door het Openbaar Ministerie, onvoldoende grond [bestaat] voor een nog verdergaande beperking van het vast te stellen bedrag vanwege de overschrijding van de redelijke termijn in de zin van artikel 6 EVRM", is niet z.m. begrijpelijk. HR doet de zaak om doelmatigheidsredenen zelf af door er in cassatie vanuit te gaan dat de redelijke termijn in h.b. is overschreden en de aan betrokkene opgelegde betalingsverplichting te verminderen. Samenhang met nr. 15/04525 P.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD2578 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:296 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:3268 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:2186
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:2186