Parket bij de Hoge Raad, 30-09-2016 / 15/01813


ECLIECLI:NL:PHR:2016:981
Datum30-09-2016
InhoudsindicatieOctrooirecht. Kort geding. Octrooi voor tweede medische indicatie. Swiss-type claim. Prioriteit terecht geclaimd? Indirecte inbreuk. Van producent te verlangen inspanningen om te voorkomen dat zijn product voor de geoctrooieerde indicatie wordt voorgeschreven. Strijd met mededingingsrecht? Verbod te algemeen, waardoor executieproblemen. In kort-gedingcassatie geen afstemming met oordeel bodemrechter aan de orde.
Recht.nl artikelKort geding en bodemprocedure: wedden op twee paarden? (15-05-2017)
Een rechter in kort geding dient zijn vonnis af te stemmen op het (waarschijnlijke) oordeel van de bodemrechter (zie o.a. HR 24 april 2015). Maar wat als in de kortgedingprocedure door u of uw wederpartij cassatie is ingesteld en er ook een vonnis van de bodemrechter ligt? Kan de Hoge Raad dan (door u of uw wederpartij) met een beroep op de afstemmingsregel naar het oordeel van de bodemrechter worden gemanoeuvreerd?
> Kort geding en bodemprocedure: wedden op twee paarden? (Tom van Malssen, Dirkzwager)
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BP0015 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:1128 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:BA3522 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:196 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:841 ★★★★
Gerelateerd ECLI:EU:C:2014:192 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:3307 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:692 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:2200 ★★★
Gerelateerd ECLI:EU:C:2012:449 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:729 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2012:BW4100 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2015:14337 ★★
Gerelateerd ECLI:EU:C:2011:771 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2001:AB0031 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2015:1899 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2016:334
Gerelateerd ECLI:EU:C:2009:191
Gerelateerd ECLI:EU:C:2006:758
Gerelateerd ECLI:NL:GHSGR:2012:BX6075
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:692 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:957 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:510
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2017:10843