Parket bij de Hoge Raad, 29-08-2017 / 16/01141


ECLIECLI:NL:PHR:2017:1030
Datum29-08-2017
InhoudsindicatieInhoud p-v van tz. in h.b., art. 311 en 326 Sv. Dient in p-v de zakelijke inhoud van dupliek van raadsman en laatste woord van verdachte te worden opgenomen? HR: art. 81.1 RO. CAG: Als bij dupliek of laatste woord een nieuw verweer of standpunt naar voren wordt gebracht, kan raadsman verzoeken dit op te nemen in het p-v. Verzoek om ex art. 326.4 Sv aantekening van aangevoerde te vragen is verantwoordelijkheid van raadsman. Samenhang met 16/01994 en 16/01997. Voorts samenhang met niet gepubliceerde zaken die op 20-12-2016 zijn afgedaan met art. 80a RO: 16/00799, 16/00907, 16/01554, 16/01999, 16/00998, 16/02000, 16/02005, 16/02008 en 16/02009 (geen middelen ingediend).
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD2578 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:3474 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AU9130 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BN0578 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:AY9203 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:2580
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:2580