Parket bij de Hoge Raad, 29-08-2017 / 16/01216


ECLIECLI:NL:PHR:2017:1069
Datum29-08-2017
InhoudsindicatieVervolg op ECLI:NL:HR:2015:2447. Miskenning terugwijzingsopdracht HR? De rechter naar wie de HR na (partiŽle) vernietiging van een uitspraak de zaak heeft verwezen of teruggewezen, is gebonden aan de door de HR gegeven beslissing (vgl. ECLI:NL:HR:1996:AD2500). Dit brengt mee dat het Hof - gelet op de omvang van het cassatieberoep tegen het eerdere arrest van het Hof - o.g.v. de beslissing van de HR de zaak op het bestaande hoger beroep opnieuw had moeten berechten en afdoen wat betreft het onder 1, 2 en 3 tlgd. en de strafoplegging. Door verdachte ook t.z.v. feit 4 te veroordelen, heeft het Hof de terugwijzingsopdracht van de HR miskend. Volgt partiŽle vernietiging en terugwijzing.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD2578 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:CA1610 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:2185 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BB7678 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:2447 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:1996:AD2500 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:2643
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:2643