Parket bij de Hoge Raad, 03-11-2017 / 16/04111


ECLIECLI:NL:PHR:2017:1219
Datum03-11-2017
InhoudsindicatieOnrechtmatige daad. Aansprakelijkheid insolventieadviseur jegens gezamenlijke faillissementscrediteuren; Peeters/Gatzen-vordering. Ingangsdatum wettelijke rente, art. 6:83, onder b, BW. Verder grotendeels art. 81 lid 1 RO.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:3593 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:1204 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:404 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:2269 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BN7887 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:3422 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2018:107
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2016:1901
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2005:AT7997
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:4081
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2014:2232
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2018:107