Parket bij de Hoge Raad, 26-09-2017 / 16/01834


ECLIECLI:NL:PHR:2017:1262
Datum26-09-2017
InhoudsindicatieBewijsuitsluiting van door verdachte afgelegde verklaring na verzuim cautie te verlenen? Art. 29.2 Sv jo. art. 359a Sv. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2013:BY5706 inhoudende dat verzuim cautie te verlenen een vormverzuim a.b.i. art. 359a Sv oplevert dat in de regel dient te leiden tot bewijsuitsluiting. Door een nadere toelichting te eisen waarom het door de verdediging gestelde verzuim zou moeten leiden tot bewijsuitsluiting alvorens zich gehouden te achten hieromtrent een met redenen omklede beslissing te geven, heeft het Hof het voorgaande miskend. Gegrondheid middel leidt niet tot cassatie, omdat ook met weglating van de desbetreffende verklaring van verdachte - gelet op een andere voor het bewijs gebruikte verklaring van verdachte die volgens raadsvrouwe van verdachte is afgelegd na het geven van de cautie en de overige gebezigde b.m. - de bewezenverklaring toereikend is gemotiveerd. Volgt verwerping.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2004:AM2533 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BH3079 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BY5322 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:3608 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BT2052 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:1233 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BY5706 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BQ8907 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BZ1383 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:3109 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:3488 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:3198 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:830 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BW5640 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:3198 ★★