Parket bij de Hoge Raad, 03-10-2017 / 15/04601


ECLIECLI:NL:PHR:2017:1302
Datum03-10-2017
InhoudsindicatieVerdachte heeft gehandeld i.s.m. een jegens hem uitgevaardigd gebiedsverbod, art. 2.4.25 lid 2 onder b APV Maastricht 2006. Bevel gebiedsontzegging voorafgaand aan pleegdatum uitgereikt aan verdachte? Gelet op art. 3:40 Awb is pas sprake van handelen i.s.m. een gebiedsontzegging o.g.v. art. 2.4.25 lid 2 en 6.1 APV, indien het daartoe strekkende besluit door bekendmaking in werking is getreden. Voor een bewezenverklaring t.z.v. art. 2.4.25 lid 2 APV is echter niet vereist dat vast komt te staan dat verdachte t.t.v. het zich bevinden in het aangewezen gebied wist of had moeten weten dat hij i.s.m. die gebiedsontzegging handelde. Onder bijzondere omstandigheden zou een mogelijke onbewustheid van de gebiedsontzegging van belang kunnen zijn voor de beoordeling van een beroep op AVAS (vgl. ECLI:NL:HR:2010:BM0255). Hof heeft bewezenverklaring mede doen steunen op een p-v waarin als verklaring van opsporingsambtenaar A is opgenomen dat het besluit aan verdachte "was (...) opgelegd en uitgereikt" en dat hem ambtshalve bekend was dat verdachte een gebiedsontzegging had. Mede in aanmerking genomen dat namens verdachte slechts is aangevoerd dat niet kan worden gecontroleerd of verdachte op de hoogte was van de gebiedsontzegging, is s Hofs kennelijke oordeel dat het besluit blijkens de gebezigde b.m. vr het tijdstip van overtreding bekend is gemaakt en daarmee in werking is getreden, niet onbegrijpelijk.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD2578 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:2766 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BM0255 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2015:2999
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:3058
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2017:1736
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2016:3411
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2016:1773
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2016:1014
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2014:1317
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:3058