Parket bij de Hoge Raad, 31-10-2017 / 16/03319


ECLIECLI:NL:PHR:2017:1343
Datum31-10-2017
InhoudsindicatiePoging doodslag. Mededeling aan b.p. van tz. in h.b. ex art. 413.2 Sv. HR herhaalt ECLI:NL:HR:1997:ZD0822, NJ 1998/156 m.b.t. de strekking van het voorschrift dat aan b.p. schriftelijk dient te worden medegedeeld op welke dag de zaak ttz. in h.b. zal worden behandeld alsmede de plicht van de rechter om te onderzoeken of aan dat voorschrift is voldaan en om het onderzoek ttz. te schorsen indien dat niet het geval is. Blijkens het p-v van de tz. in h.b. is de b.p. aldaar niet verschenen. De stukken houden niets in waaruit kan volgen dat de mededeling a.b.i. art. 413.2 Sv is gedaan. Het Hof had ervan blijk moeten geven te hebben onderzocht of die mededeling was gedaan. De bestreden uitspraak houdt daaromtrent niets in. Volgt partiŽle vernietiging en terugwijzing.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD2578 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BX0146 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:1430 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:3362 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:1341 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:3121 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:257
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:855
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2006:AY9241
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AY9241
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:3121 ★★