Parket bij de Hoge Raad, 10-10-2017 / 16/00262


ECLIECLI:NL:PHR:2017:1356
Datum10-10-2017
InhoudsindicatieVerwerping tot strafvermindering strekkend verweer dat verdachte ten onrechte voorafgaand aan zijn politieverhoor geen consult heeft gehad met zijn voorkeursadvocaat, art. 359a Sv. Omvat consultatierecht het recht om voorafgaand aan politieverhoor een voorkeursadvocaat te kunnen raadplegen? Blijkens s Hofs overwegingen hield het verweer in dat sprake is van een vormverzuim a.b.i. art. 359a Sv en dat zulks tot strafvermindering dient te leiden. Reeds omdat uit niets blijkt dat bij de behandeling van de zaak door of namens verdachte iets is aangevoerd over het belang van het geschonden voorschrift, de ernst van het verzuim en het daardoor veroorzaakte nadeel, had het Hof het verweer slechts kunnen verwerpen. CAG over de vraag of, gelet op EHRM Dvorski v. KroatiŽ nr. 25703/11, sprake is van een vormverzuim als verdachte de mogelijkheid is onthouden om voorafgaand aan zijn politieverhoor zijn voorkeursadvocaat te consulteren maar wel consultatiebijstand heeft gehad van een piketadvocaat.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2004:AM2533 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BH3079 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:1233 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:542 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:3550 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2018:78 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BZ5952 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:BA8511 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:3212 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:1122 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:2737
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2018:78 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:88
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:657