Parket bij de Hoge Raad, 08-12-2017 / 16/06014


ECLIECLI:NL:PHR:2017:1419
Datum08-12-2017
InhoudsindicatieFinancieel recht. Onrechtmatige daad. Bestuurdersaansprakelijkheid (art. 6:162 BW). Vervolg op HR 17 december 2010, ECLI:NL:HR:2010:BO1979, NJ 2011/8. Invloed collegiale verantwoordelijkheid van bestuurders (art. 2:9 BW) op persoonlijk ernstig verwijt als bestuurder. Betekenis van schending van normen van financieel recht (art. 3 en 7 (oud) Wte 1995).
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BC4959 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AZ0758 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:2628 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BX5881 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2018:470 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BP8686 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BO1979 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBUTR:2012:BV3753 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2008:BG2719 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2015:5982
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2013:BZ8906
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2018:470 ★★★★