Parket bij de Hoge Raad, 10-01-2017 / 15/03212


ECLIECLI:NL:PHR:2017:142
Datum10-01-2017
InhoudsindicatieTonen camerabeelden in opsporingsprogramma. Beroep op bewijsuitsluiting. Van de door het Hof gebezigde b.m. zien de b.m. 2 en 3 op een herkenning van verdachte op basis van vanwege het OM openbaar gemaakte privacy-gerelateerd beeldmateriaal. Wat er zij van het oordeel van het Hof dat het door de raadsvrouwe t.t.z. in h.b. aangevoerde niet behoeft te leiden tot bewijsuitsluiting, het middel kan niet tot cassatie leiden omdat de bewezenverklaring ook met weglaten van deze b.m. toereikend is gemotiveerd.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BX0146 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:1005 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:3024 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:1167 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:1176 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:41 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:43 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:42 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:23 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:1198
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:28
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:428
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:428