Parket bij de Hoge Raad, 12-12-2017 / 16/01083


ECLIECLI:NL:PHR:2017:1497
Datum12-12-2017
InhoudsindicatieSalduz-verweer. Middelen m.b.t. oordeel Hof dat volstaan kan worden met de constatering dat sprake is van schending van het recht op verhoorbijstand van vr 1 maart 2016. CAG over o.m. het recht op bijstand tijdens verhoor voor de i.c. afgelegde politieverhoren in 2012, mede i.h.l.v. de zaak EHRM 13 september 2016, nr. 50541/08, 50571/08, 50573/08 en 40351/09 (Ibrahim e.a./Verenigd Koninkrijk). HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 16/01085P.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2004:AM2533 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BH3079 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:3608 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:770 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:2019 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:1779
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2018:119
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2018:119