Parket bij de Hoge Raad, 28-11-2017 / 15/04386


ECLIECLI:NL:PHR:2017:1538
Datum28-11-2017
InhoudsindicatieProfijtontneming, w.v.v. uit witwassen, meermalen gepleegd. Motivering schatting w.v.v. De bewezenverklaring in de samenhangende strafzaak houdt in dat betrokkene gouden en zilveren sieraden en munten voorhanden heeft gehad en heeft omgedragen en omgezet. In s Hofs overwegingen is tot uitdrukking gebracht dat dit witwassen ertoe heeft geleid dat betrokkene w.v.v. heeft verkregen tot een geschat bedrag van 9.002,77. Mede gelet op het door betrokkene gevoerde verweer dat hij voor anderen sieraden en munten heeft ingeleverd en daarvoor 1.000 heeft gekregen, is zonder nadere motivering, die ontbreekt, niet begrijpelijk dat betrokkene tot een bedrag van 9.002,77 daadwerkelijk w.v.v. heeft verkregen d.m.v. of uit baten van het bewezenverklaarde witwassen. Volgt vernietiging en terugwijzing. Samenhang met 15/04389.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD2578 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BY5217 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:2648 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:3071 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:1222 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:2258 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:3051 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:2718 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:1559 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:1331 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:3485 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:3172 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:2502 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:2500 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2003:AF9695 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:2501 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2001:AB1458 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2018:238
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2018:238