Parket bij de Hoge Raad, 12-12-2017 / 16/02483


ECLIECLI:NL:PHR:2017:1542
Datum12-12-2017
InhoudsindicatieWitwassen, contant geldbedrag van 44.000,- aangetroffen bij douanecontrole op Schiphol. Verwerping verweer strekkende tot bewijsuitsluiting van verklaring verdachte t.g.v. niet verlenen cautie. Verhoor a.b.i. art. 29.2 Sv? HR herhaalt ECLI:NL:HR:2013:BY5706 inhoudende dat het i.s.m. art. 29.2 Sv voorafgaand aan een verhoor van verdachte in het voorbereidend onderzoek t.z.v. een tlgd. feit niet voldoen aan de cautieplicht een vormverzuim a.b.i. art. 359a Sv oplevert dat, na daartoe strekkend verweer, in de regel dient te leiden tot bewijsuitsluiting. s Hofs oordeel dat de omstandigheid dat de verbalisanten aan verdachte vragen hebben gesteld vanwege een douanecontrole uitsluit dat van een verhoor a.b.i. art. 29.2 Sv sprake kan zijn geweest, is onjuist. Ook bij het aanwenden van controlebevoegdheden door opsporingsambtenaren dienen tegenover een verdachte de aan deze als zodanig toekomende waarborgen in acht te worden genomen, waaronder die van art. 29 Sv (vgl. ECLI:NL:HR:2016:2454). Volgt vernietiging en terugwijzing.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD2578 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BZ3640 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BM0787 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BX0146 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BV9087 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AT4094 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2004:AP2124 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:3608 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2003:AF7985 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2001:AB2314 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:2454 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AY9670 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BO2628 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:127 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BT6251 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BU2056 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BL0666 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:1197 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:3255 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AV1141 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:1500 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:1233 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BX8746 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:184 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BY5706 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BU6933 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2017:1034 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BR2104 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BU8773 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BP0183 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:2758 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:234 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BV5571 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AW0476 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:1453 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:968 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2018:247 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:1793 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BW6864 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BV9347 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:2406 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BC7421 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:830 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BC7427 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:3288 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:138
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2018:247 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1065
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1303